inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

#SizdenGelenler rubrikasy

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň #SizdenGelenler rubrikasy ýakynda başlaýar.

Ýekşenbe SHOW bu gezekki sanynda

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň bu gezekki sanynda nähili täzelikler bar?

Änew şäherinde pedagogika maslahatlary geçirildi

Gujurly bilim merkeziniň Änew şäherinde açylan täze binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň, Ilkinji Ýaşlar guramasy, şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi hem-de «Gujurly» bilim merkeziniň guramagynda pikir alyşma maslahaty geçirildi.

YEKSHENBE SHOW – bu hepde

YEKSHENBE SHOW - sungat äleminden täzelikler.

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň täze möwsümi ýaýlyma berilýär

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäslişiginiň täze möwsümi ýakyn günlerde “Miras” teleýaýlymynda görkeziler.

Подарочный концерт к Новому году в Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой

В Туркменской национальной консерватории им.Маи Кулиевой состаялся праздничный концерт кафедры струнных инструментов.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Türkmen basketbolçylary Litwada okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär

14 — 28-nji fewral aralygynda basketbol boýunça Türkmenistanyň erkekler we […]

doly okaň
Arsen Wengere türkmen halysy sowgat berildi

Türkmenistanly FIFA-nyň tehniki hünärmeni Röwşen Meredow düýn Kataryň paýtagty Doha […]

doly okaň
Adaty karate boýunça Türkmenistanyň birinjiligi jemlendi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda adaty karate boýunça Türkmenistanyň birinjiligi jemlendi. […]

doly okaň
«Arkadag» topary Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» klubyny ýeňlişe sezewar etdi

«Arkadag» topary BAE-de geçirilýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde nobatdaky ýoldaşlyk duşuşygynda […]

doly okaň
Türkmen hokkeýçilerine abraýly halkara ýaryşlar garaşýar

Aprel aýynda Aşgabat şäherinde halkara hokkeý ýaryşy geçirilýär. Toparlar ýeňiş […]

doly okaň
Ýurdumyzyň para pauerlifting boýunça milli ýygyndy topary Dubaý şäherine ugrady

25-nji fewralda ýurdumyzyň para pauerlifting boýunça milli ýygyndy topary Dünýä […]

doly okaň
Serdar Rahimow Ýewropanyň açyk çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy

Şu günler Polşanyň paýtagty Warşowa şäherinde dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk […]

doly okaň
Aşgabatda mart-aprel aýlarynda XIII Spartakiadanyň aýgytlaýjy ýaryşy geçiriler

2024-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda Aşgabadyň sport meýdançalarynda ministrlikleriň we pudaklaýyn […]

doly okaň
Türkmenistan «Geljegiň oýunlary» multisport ýaryşyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekilleri ilkinji gezek geçirilýän «Geljekki oýunlar» ýaryşyna gatnaşmak üçin […]

doly okaň
«Arkadag» futbol kluby Russiýanyň çempiony «Zenit» bilen duşuşdy

21-nji fewralda ýurdumyzyň «Arkadag» futbol kluby Russiýanyň çempiony «Zenit» bilen […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?