“Bilim nokady” – üstünligiň ýoly

Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Bilim nokady” bilim merkezi 12 ýaşdan uly bolan kompýuter sowatlylygyny öwrenmeklige isleg bildirýän ýaşlary:

 • Auto Cad
 • 3D Max
 • Programmirlemek
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
  ýaly ugurlar boýunça okuwlara çagyrýar.

Mundan başga-da daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin:

 • Iňlis dili;
 • SAT, TOEFL, IELTS synaglara taýýarlyk;
 • Hytaý dili;
 • Nemes dili
  ugurlary boýunça bilim alyp bilerler.

Çagalar üçin 6 ýaşdan başlanýan:

 • Robot tehnikasy;
 • Mental arifmetika;
 • Kompýuter sowatlylygy;
 • Iňlis dili;
 • Rus dili;
 • Matematika

ýaly ugurlar boýunça okuwlara kabul edilýär.

Ýaşy 8 – den uly bolan çeperçilik sungaty bilen gyzyklanýan ýaşlar üçin suratkeşlik kurslary hem bar bolup, bu kurslar çagalaryň döredijiligini ösdürmek üçin niýetlenendir.

Tejribeli mugallymlar tarapyndan çagalaryň her biri üçin aýratyn çemeleşme esasynda okuw meýilnamalary alynyp barylýar. Okuw meýilnamasy esasynda çagalaryň sapaklardan boş wagtlaryny gyzykly geçirmeklik üçin dürli oýunlar we ýaryşlar, mental arifmetika boýunça olimpiadalar geçirilýär.

“Bilim nokady” bilim merkezi size garaşýar.

Teswirler

Cary

Programmirlemege haýsy diller girýänini ýazmaly ekeniňiz. Python-my, C++ my, C#, ya ...