Ýaşlar forumynyň gatnaşyjylary Mary şäherine geldi

Mary şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa-Hytaý Ýaşlar forumunyň gatnaşýan Täjigistan, Gazagystan, Gyrgyz Respublikasy we Hytaý Halk Respublikasynyň wekilleri Mary Halkara howa menziline ýörite uçuş bilen geldi.

Özbegistan Respublikasynyň wekilleri awtoýol bilen Lebap welaýatynyň Farap etrap serhet nokadyndan geldi we awtoulag kerweni bilen Mary şäherine ýoluna dowam etdi.

Myhmanlar “Mary” oteline dynç alarlar. Ýaşlar forumy ertir öz işine başlaýar.

Şeýle hem okaň:
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň forumy öz işine başlady
Ýaşlar forumynyň çäginde sergi guraldy
Özbegistan Respublikasynyň wekiliýeti Mary şäherine geldi
Ýaşlar forumynyň gatnaşyjylary Mary şäherine geldi
Hytaý Halk Respublikasyndan gelen Ýaşlar forumynyň resmi wekiliýeti Aşgabada geldiler

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok