Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň forumy öz işine başlady

Şu gün Mary şäheriniň Mary welaýat kitaphanasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň forumynyň açylyş dabarasy we umumy mejlisi boldy.

Şeýle hem umumy mejlisiň dowamynda Merkezi Aziýada we Hytaý Halk Respublikasynda ýaşlar syýasatynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle-de okaň:
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň forumy öz işine başlady
Ýaşlar forumynyň çäginde sergi guraldy
Özbegistan Respublikasynyň wekiliýeti Mary şäherine geldi
Ýaşlar forumynyň gatnaşyjylary Mary şäherine geldi
Hytaý Halk Respublikasyndan gelen Ýaşlar forumynyň resmi wekiliýeti Aşgabada geldiler
Ýaşlar forumynda wekiliýetleriň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok