RoboFest – 2022 (12-13 noýabr 2022)

12 November

RoboFest – 2022 (12-13 noýabr 2022)

12-13-nji noýabrda Aşgabat şäheriniň 87-nji orta mekdebinde RoboFest-2022 robot tehnikasyna bagyşlanan festiwaly geçiriler. Robot festiwalyň çäklerinde tehnologiýa sergisi we görkezme çykyşlar hem gurnalar. Festiwalyň çäklerinde geçiriljek bäsleşikler 3 ugur boýunça geçiriler: Sumo Robot ýaryşy; Labiant ýaryşy; Proýekt ýaryşy; Ýaryşa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan adamlar gatnaşar. Belläp geçsek, Robot festiwaly şu ýylyň 10-njy maýynda Aşgabat şäheriniň 97-nji orta mekdebinde mekdep okuwçylarynyň arasynda 4 sany ugur boýunça geçdi.


Aşgabat şäheriniň 87-nji orta mekdebi


12-13-nji noýabrda Aşgabat şäheriniň 87-nji orta mekdebinde RoboFest-2022 robot tehnikasyna bagyşlanan festiwaly geçiriler. Robot festiwalyň çäklerinde tehnologiýa sergisi we görkezme çykyşlar hem gurnalar.

Festiwalyň çäklerinde geçiriljek bäsleşikler 3 ugur boýunça geçiriler:

  1. Sumo Robot ýaryşy;
  2. Labiant ýaryşy;
  3. Proýekt ýaryşy;

Ýaryşa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan adamlar gatnaşar.

Belläp geçsek, Robot festiwaly şu ýylyň 10-njy maýynda Aşgabat şäheriniň 97-nji orta mekdebinde mekdep okuwçylarynyň arasynda 4 sany ugur boýunça geçdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok