“Maşgala we saglyk” atly duşuşyk geçirilýär

3 March

“Maşgala we saglyk” atly duşuşyk geçirilýär

Maşgalada agzybirligi saklamak, fiziki we psihologiki kynçylyklardan ejir çekýän zenanlara ýardam bermek we maşgalada bolup geçýän düşünişmezlikleri dogry çözmek barada maslahat kömegini bermek maksady bilen ähli zenan maşgalalar üçin "Maşgala we saglyk" atly zenanlar meetup duşuşygy geçirilýär! Duşuşykda 37 ýyl iş tejribesi bolan Maşgala psihology, halypa lukman Nabat Annamyradowa çykyş eder. Ol saglyk ulgamynda şepagat uýasy wezipesinden başlap, saglyk öýüniň baş lukmany, 12 ýyl narkologiýa gullugynda, 18 ýyl AIDS gullugynda we 5 ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynda baş hünärmen bolup işlän.


Aşgabat şäheri, Küşt akademiýasy

10:00


Gatnaşmak üçin online ýazylyň: “Maşgala we saglyk”

Habarlaşmak üçin: +99363 95 22 92

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok