Aşgabatda ýaşlar üçin işewürlik seminarlary geçirilýär

1 July

Aşgabatda ýaşlar üçin işewürlik seminarlary geçirilýär

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi ýaşlara psihologiýa, hukuk, hünar sowatlylygy ýaly ugurlar boýunça maslahat işlerini, çäreler toplumyny geçirýär. Bölümiň işewürlik meýilnamasyny telekeçi maslahatçy Rahymberdi Kerimow ýolbaşçylyk edýär.


Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkezinde

14:20


Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok