Amanmyrat Modyýewiň “40 ädim” atly şahsy sergisi

7 November

Amanmyrat Modyýewiň “40 ädim” atly şahsy sergisi


Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň sergiler jaýy

15:00


7-nji noýabrda Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň sergiler jaýynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hem-de Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň guramagynda Amanmyrat Modyýewiň “40 ädim” atly şahsy sergisi geçirilýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok