Ýekşenbe SHOW bu gezekki sanynda

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň bu gezekki sanynda nähili täzelikler bar?

Dünýä ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda “Arkadagy şäheri” atly kinofestiwaly.
Eduard Montut bilen gyzykly söhbetdeşlik.
Sungat äleminiň ýaş ýyldyzy.
Jelil we Mätiden gyzykly sahna arkalary.
Parahat Pürjäýew Aşgabat agşamlarynda.

Hemmesi we has köpüsi, az wagtdan “Ýekşenbe sowgadynda” …

 

“Ýekşenbe SHOW – 9” gepleşigine doly tomaşa etmek üçin: Aydym.COM

Wideo Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok