inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

#SizdenGelenler rubrikasy

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň #SizdenGelenler rubrikasy ýakynda başlaýar.

Ýekşenbe SHOW bu gezekki sanynda

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň bu gezekki sanynda nähili täzelikler bar?

Änew şäherinde pedagogika maslahatlary geçirildi

Gujurly bilim merkeziniň Änew şäherinde açylan täze binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň, Ilkinji Ýaşlar guramasy, şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi hem-de «Gujurly» bilim merkeziniň guramagynda pikir alyşma maslahaty geçirildi.

YEKSHENBE SHOW – bu hepde

YEKSHENBE SHOW - sungat äleminden täzelikler.

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň täze möwsümi ýaýlyma berilýär

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäslişiginiň täze möwsümi ýakyn günlerde “Miras” teleýaýlymynda görkeziler.

Подарочный концерт к Новому году в Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой

В Туркменской национальной консерватории им.Маи Кулиевой состаялся праздничный концерт кафедры струнных инструментов.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
«Arkadag» futbol topary — çempion!

Şu ýylyň başynda döredilen «Arkadag» futbol topary ilkinji möwsüminde Türkmenistanyň […]

doly okaň
Türkmenistanly küştçiler Günbatar Aziýanyň çempionatynda kümüş we bürünç medala mynasyp boldular

Türkmenistanly türgenler Kolombo şäherinde (Şri-Lanka) geçirilýän çalt oýnalýan küşt boýunça […]

doly okaň
«Arkadag» topary wagtyndan öň Türkmenistanyň çempiony boldy

“Arkadag” topary taryhynda ilkinji gezek ýurdumyzyň futbol çempionatyny ýeňiş bilen […]

doly okaň
Türkmenistanly dzýudoçy halkara ýaryşda bürünç medal gazandy

Türkmenistanly dzýudoçy Hekim Agammämmedow Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilen “Grand […]

doly okaň
Dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi

29-njy noýabrda, paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 28-nji noýabrda tamamlanan […]

doly okaň
Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça […]

doly okaň
Wepa Awlýakulyýew dünýä çempiony boldy

60 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysynyň […]

doly okaň
Gadymy sadranç ýa-da küşt oýuny

Küşt oýnunyň taryhy öz gözbaşyny intellektual oýun hökmünde sadranjyň döremeginden […]

doly okaň
Sport dünýäni dostlaşdyrýar

Sport bilen meşgullanmak ähli ýaşdaky adamlar üçin möhüm ähmiýete eýe […]

doly okaň
Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ikinji altyn medalyny Mariýa Lohowa gazandy!

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysy 14-nji dünýä çempionatyndaky ikinji altyn […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?