inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

#SizdenGelenler rubrikasy

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň #SizdenGelenler rubrikasy ýakynda başlaýar.

Ýekşenbe SHOW bu gezekki sanynda

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň bu gezekki sanynda nähili täzelikler bar?

Änew şäherinde pedagogika maslahatlary geçirildi

Gujurly bilim merkeziniň Änew şäherinde açylan täze binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň, Ilkinji Ýaşlar guramasy, şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi hem-de «Gujurly» bilim merkeziniň guramagynda pikir alyşma maslahaty geçirildi.

YEKSHENBE SHOW – bu hepde

YEKSHENBE SHOW - sungat äleminden täzelikler.

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň täze möwsümi ýaýlyma berilýär

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäslişiginiň täze möwsümi ýakyn günlerde “Miras” teleýaýlymynda görkeziler.

Подарочный концерт к Новому году в Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой

В Туркменской национальной консерватории им.Маи Кулиевой состаялся праздничный концерт кафедры струнных инструментов.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Özbegistanly türgenler uçar çekmegiň tizligi boýunça Ginnesiň rekordyny täzeledi

Özbegistanyň Bedenterbiýe we fitnes federasiýasynyň 6 türgeninden ybarat topar, “7SABER” […]

doly okaň
Dünýäniň sabyrsyzlyk bilen garaşýan tutluşygynyň senesi mälim edildi

Boks boýunça ozalky dünýä çempiony Maýk Taýson bilen tanymal YouTuber […]

doly okaň
“EURO 2024” haçan başlaýar?

2024-nji ýylda geçiriljek futbol boýunça Ýewropa çempionaty ýagny belli bolşy […]

doly okaň
Astanada Çarwadarlaryň V bütindünýä oýunlary geçiriler

2024-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Astana şäherinde Çarwadarlaryň V bütindünýä oýunlary […]

doly okaň
Muhammet Alynyň öýi satuwa çykarylýar

Ady rowaýata öwrülen boksçy Muhammet Alynyň önüp-ösen öýi satuwa çykaryldy. […]

doly okaň
Häzirki zaman futbolynyň taryhy

Häzirki zaman futbolynyň oýun düzgünleri XIX asyryň ortalarynda döräpdir diýsek […]

doly okaň
335 kilometrlik welosipedli ýöriş Marydan paýtagtymyza tarap badalga aldy

31-nji maýda welosipedli ýöriş Mary şäherinden badalga aldy. Oňa ýurdumyzyň […]

doly okaň
Näme üçin futbolda 100 belgili forma ýok?

Oýunçylar formasyndaky belgileri bilen kesgitlenýärler. Mysal üçin, Lionel Messi agzalanda, […]

doly okaň
Mary-Tejen-Aşgabat aralygynda welosipedli ýöriş: Uzynlyk – 335 km

31-nji maý – 3-nji iýun aralygynda ýurdumyzyň welosport boýunça ýygyndy […]

doly okaň
Aşgabat «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edildi

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň 24-nji maýda geçirilen mejlisinde «Aşgabat Arkalaşygyň […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?