inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

#SizdenGelenler rubrikasy

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň #SizdenGelenler rubrikasy ýakynda başlaýar.

Ýekşenbe SHOW bu gezekki sanynda

Ýekşenbe SHOW gepleşiginiň bu gezekki sanynda nähili täzelikler bar?

Änew şäherinde pedagogika maslahatlary geçirildi

Gujurly bilim merkeziniň Änew şäherinde açylan täze binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň, Ilkinji Ýaşlar guramasy, şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi hem-de «Gujurly» bilim merkeziniň guramagynda pikir alyşma maslahaty geçirildi.

YEKSHENBE SHOW – bu hepde

YEKSHENBE SHOW - sungat äleminden täzelikler.

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

Gyş paslynda nämelere üns bermeli?

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň täze möwsümi ýaýlyma berilýär

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäslişiginiň täze möwsümi ýakyn günlerde “Miras” teleýaýlymynda görkeziler.

Подарочный концерт к Новому году в Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой

В Туркменской национальной консерватории им.Маи Кулиевой состаялся праздничный концерт кафедры струнных инструментов.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Türkmenistan «Geljegiň oýunlary» multisport ýaryşyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekilleri ilkinji gezek geçirilýän «Geljekki oýunlar» ýaryşyna gatnaşmak üçin […]

doly okaň
«Arkadag» futbol kluby Russiýanyň çempiony «Zenit» bilen duşuşdy

21-nji fewralda ýurdumyzyň «Arkadag» futbol kluby Russiýanyň çempiony «Zenit» bilen […]

doly okaň
Türkmenistanly hünärmenler kabaddi oýny boýunça halkara eminler maslahatyna gatnaşdylar

Tähranda 16 ýurtdan, şol sanda Türkmenistandan 80-den gowrak hünärmeni jemlän […]

doly okaň
Durmuş ugurly syýasatyň dabaralanýandygynyň aýdyň güwäsi

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmagynda Berkarar döwletiň täze […]

doly okaň
«Arkadag» futbol kluby Abu-Dabi şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna başlady

«Arkadag» futbol kluby Abu-Dabi şäherinde (BAE) ikinji okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna başlady. […]

doly okaň
“Ahal” futbol topary Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygy geçirer

“Ahal” futbol toparynyň ikinji okuw-türgenleşik ýygnanyşygy Türkiýede geçiriler. 18-nji fewralda […]

doly okaň
«Arkadag» futbol kluby Russiýanyň «Pari NN» toparyny ýeňlişe sezewar etdi

Türkmenistanyň çempiony «Arkadag» futbol topary BAE-däki okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde Russiýanyň […]

doly okaň
«Galkanyň» hokkeýçileri Türkmenistanyň hokkeý çempionatynyň birinji aýlawynda ýeňiji boldy

Türkmenistanyň çempionatynyň medallary ugrunda göreşýän 6 topar bilen bäsleşýän «Galkanyň» […]

doly okaň
Türkmenistanly eminler Russiýanyň we Gazagystanyň güýçli klublarynyň duşuşyklaryna eminlik etdiler

Türkmenistanly eminler topary FIFA-nyň emini Daşoguzdan Alybek Sapaýewden we onuň […]

doly okaň
Türkmenistanly samboçylar halkara ýaryşda 15 medal gazandylar

Minskde geçirilen Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýraklary ugrunda XXVIII halkara ýaryşynda […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?