inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

Mekdep okuwçylarynyň taslama bäsleşigi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň "Altyn asyryň altyn zehinleri" bäsleşiginiň taslama ugry boýunça döwlet tapgyry Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde geçirildi.

Robot tehnologiýalarynyň şüweleňi

Aşgabat şäheriniň 49-njy orta mekdebinde robot tehnologiýalarynyň şüweleňi geçirildi.

Aşgabatda Oxford Teachers Training okuw maslahatlary geçirldi

"Päk nesil" okuw merkezinde mugallymlar üçin usulyýet maslahaty geçirildi.

Kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Aşgabat şäheriniň 37-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde kitap okamak bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň guramaçylygyna TMÝG Köpetdag etrap Geňeşi we TSTP Aşgabat şäher kommiteti hem hyzmatdaşlyk etdi.

Koreýa medeniýetiniň tanyşdyryş dabarasy

"Diller dünýäsi" dil merkezinde Koreýa döwletiniň dili, medeniýeti, taryhy we bilim ulgamy barada tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Ýetginjekler köşgünde Täze ýyl şüweleňi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň "Çagalar we ýetginjekler köşgünde" Täze ýyl baýramçylyk dabarasy.

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Hüjümçi küştiniň täze ýeňşi

Häzirki günlerde ÿer şarynyň küştçileri onlaÿn usulynda geçirilÿän halkara ýaryşlarynda […]

doly okaň
Türkmenistan — sport ýurdy

Golaýda halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, ösüp gelýän […]

doly okaň
FIDE dalaşgäler ýaryşy gaýtadan başlar

Häzirki wagtda dünýädäki çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli,Halkara küşt federasyýasynyň, togtadylan Dalaşgäler […]

doly okaň
Döwletjan Ýagşymyradow Bellatoryň Gran Prizi ugrunda söweşer.

Döwletjan Ýagşymyradow Bellatoryň Gran Prizi ugrunda söweşer. Bu barada Orient.tm […]

doly okaň
Halkara sport ýaryşlaryny geçirmegiň meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebinde welaýat sport we ýaşlar […]

doly okaň
Küşt bilen bagly täsin maglumatlar

Nazary (teoriýa) taýdan küşt oýnunda iň köp 5870 göçüm edip […]

doly okaň
Küşt ýaryşy tamamlandy

Türkmenistanyň Milli sport oýunlarynyň merkezi tarapyndan “Türkmenistan – parahatçylygyň we […]

doly okaň
“Olimpizm filosofiýasy” atly täze kitap çapdan çykdy.

“Olimpizm filosofiýasy” atly täze kitap çapdan çykdy. Türkmenistanyň Milli Olimpiýa […]

doly okaň
Üns beriň: internet-saýty döretmek barada tender

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada bäsleşik yglan edildi […]

doly okaň
Türkmenistanda Dewisiň kubogy ugrunda tennis boýuça halkara olimpiada geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Tennis federasiýasy we Halkara tennis […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?