inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

Ýetginjekler köşgünde Täze ýyl şüweleňi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň "Çagalar we ýetginjekler köşgünde" Täze ýyl baýramçylyk dabarasy.

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

Dovletzhan Yagshimuradov

Of course, I'd like to be first Turkmen in UFC...

Dovletzhan Yagshimuradov

Dovletzhan Yagshimuradov is traning at Caucasian Mountains, Mahachkala

Raýat goranyş we halas ediş müdirligi ýatladýar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Raýat goranyş halas ediş işleri müdirliginiň raýatlara ýüzlenmesi.

Harby gulluk borjy barada

Harby gulluk meseleleri boýunça raýatlardan gelýän soraglara Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby gullukçysy maýor Şöhrat Amanow jogap berýär.

Концерт, посвящённый Международному дню инвалидов

В 3 декабря согласно традиции Общества слепых и глухих Туркменистана при поддержке Министерства культуры Туркменистана прошёл концерт, посвященный Международному дню инвалидов.

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
Robert GRDOWIÇ: — MAKSADYMYZ AZIÝA ÇEMPIONATYNDA ÝEŇIŞ GAZANMAK

Şu ýylyň 26–njy fewraly — 8–nji marty aralygynda Aşgabat şäherindäki […]

doly okaň
Futzal Aziýa çempionaty-2020-niň tertibi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda Aşgabatda Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumlarynda […]

doly okaň
MEÝLETINÇILER — YGTYBARLY ÝARDAMÇYLAR

Şu ýylyň 24-nji fewraly — 10-njy marty aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa […]

doly okaň
Göni ýaýlymda futbol duşuşyklary

Türkmenistan Sport teleýaýlymynda 6.01.2020  – 12.01.2020 senesi aralygynda göni ýaýlyma […]

doly okaň
Gökderede okuwçylaryň arasynda sport ýaryşlary geçirilýär

Aşgabadyň günbataryn ýerleşýän Gökdere çagalar sagaldyş we dynç alyş zolagynda […]

doly okaň
Tokio Olimpiadasynyň lybaslary bilen tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylda Ýaponiýanyn Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Olimpiada […]

doly okaň
Dzýudoçy ýaşlar Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda bäsleşýärler

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda ýaşlaryň […]

doly okaň
Ýyllar sporta beslenýär

Ýurdumyzda ýaşlaryň sagdyn bedenli, giň dünýägaraýyşly, kämil şahsyýetler bolmagy ugrunda […]

doly okaň
Döwletjan Ýagşymyradow ACA çempionluk titulyny gorady

ACA çempionatynda ýarym dereje agramlylaryň arasynda türkmenistanly Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk […]

doly okaň
MERGENLERIMIZIŇ ÜSTÜNLIGI

Ýakynda, 5-8 dekabyrda, Horwatiýa Respublikasynyň Dubrawa şäherinde arbaletdan we ýaý […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?