inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Wideo Habarlar

Mekdep okuwçylarynyň taslama bäsleşigi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň "Altyn asyryň altyn zehinleri" bäsleşiginiň taslama ugry boýunça döwlet tapgyry Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde geçirildi.

Robot tehnologiýalarynyň şüweleňi

Aşgabat şäheriniň 49-njy orta mekdebinde robot tehnologiýalarynyň şüweleňi geçirildi.

Aşgabatda Oxford Teachers Training okuw maslahatlary geçirldi

"Päk nesil" okuw merkezinde mugallymlar üçin usulyýet maslahaty geçirildi.

Kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Aşgabat şäheriniň 37-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde kitap okamak bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň guramaçylygyna TMÝG Köpetdag etrap Geňeşi we TSTP Aşgabat şäher kommiteti hem hyzmatdaşlyk etdi.

Koreýa medeniýetiniň tanyşdyryş dabarasy

"Diller dünýäsi" dil merkezinde Koreýa döwletiniň dili, medeniýeti, taryhy we bilim ulgamy barada tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Ýetginjekler köşgünde Täze ýyl şüweleňi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň "Çagalar we ýetginjekler köşgünde" Täze ýyl baýramçylyk dabarasy.

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

Daşoguz welaýatyna gezelenç edýän syýahatçylara nähili hyzmatlar garaşýar?

inAshgabat-arrow

Foto Habarlar

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
AŞGABATDA BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI BELLENILDI

Ýurdumyzda giňden bellenilen Bütindünýä saglyk gününiň dabaralary paýtagtymyzda hem giň […]

doly okaň
Gylyçlar çaknyşdy

19-njy martda Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Aşgabat» köpugurly stadionynda sportuň gylyçlaşmak […]

doly okaň
PAÝTAGTLY GANDBOLÇYLAR ÝEŇIŞ GAZANDY

Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 1-nji sport mekdebinde Türkmenistanyň Sport […]

doly okaň
“Ýaş habarçy” bäsleşigi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Sport […]

doly okaň
RAÝDAŞLYK ÇEMPIONATYNDA TÜRKMEN AGYR ATLETIKAÇYSYNYŇ ÜSTÜNLIGI

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk […]

doly okaň
Türkmen agyr atletikaçylar Olimpiýa saýlama ýaryşynda üstünlikli çykyş edýärler

Daşkent şäherinde (Özbegistan) agyr atletika boýunça 6-njy halkara raýdaşlyk çempionaty […]

doly okaň
SAGLYK ÝOLUNA ÝÖRIŞ GURALDY

Şu gün ir säher bilen paýtagtymyzy etekläp oturan Köpetdagy kemerläp […]

doly okaň
Sagdyn durmuş ýörelgeleri wagyz edilýär

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bagtyýarlyk etrap Geňeşi Aşgabat şäherindäki […]

doly okaň
Robert GRDOWIÇ: — MAKSADYMYZ AZIÝA ÇEMPIONATYNDA ÝEŇIŞ GAZANMAK

Şu ýylyň 26–njy fewraly — 8–nji marty aralygynda Aşgabat şäherindäki […]

doly okaň
Futzal Aziýa çempionaty-2020-niň tertibi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda Aşgabatda Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumlarynda […]

doly okaň
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?