inAshgabat-arrow

Gyzykly

inAshgabat-arrow

Sport

Hemmesi
2021-nji ýylyň 13-17-nji oktýabrynda Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler

2021-nji ýylyň 13 — 17-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa […]

doly okaň
Tennis boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty tamamlandy

Baky Bitaraplygyň 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň Sport we ýaşlar […]

doly okaň
Sport – saglygyň gözbaşydyr

Ynsan ömründäki ähli lezzeti, şatlygy, süýjüligi diňe öz saglygy bilen […]

doly okaň
SPORT DOSTLUGYŇ WE HALKARA HYZMATDAŞLYGYŇ ESASYDYR

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanandan soňra ýurtda bedenterbiýe we sport hereketlerini ýola […]

doly okaň
Türkmen ýaş küştçi Gata Kamskini 2 gezek ýeňdi

Ýaňy ýakynda 17 ýaşly türkmenistanly küştçi Allaýar Şirliýew ABŞ-nyň küştçisi, […]

doly okaň
AFK Kuweýtde geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynyň wagtyny tassyklady

Aziýanyň futbol Konfederasiýasynyň resmi web sahypasynda habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň […]

doly okaň
Gago 15 ýyllyk karýerasyny tamamlady

Soňky wagtlarda futbol äleminde ýetginjek futbolçylar has-da tapawutlanýarlar. Muňa garamazdan […]

doly okaň
SPORT – SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Häzirki wagtda ýurdumyzda bilimi, sporty ösdürmäge, bu ulgamlary dünýä derejesine […]

doly okaň
Sportuň gyzykly görnüşi barada

Sportuň iň giňden ýaýran görnüşi bolan şaşka oýny gyzykly sport […]

doly okaň
«Köpetdag» — Naýbaşy liganyň ýeňijisi

Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda jemleýji aýlawyň duşuşyklary dowam edýär. […]

doly okaň