22-26-njy maýda Rumyniýada Türkmenistanyň medeniýet günleri geçiriler!

22-26-njy maýda, Türkmenistanyň Rumyniýadaky medeniýet günleriniň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Türkmen ilçihanasynyň goldamagynda geçirilýän bu çäre Buharestde we Konstansda geçer.

Dabaralaryň çäklerinde režissýor Arslan Eýeberdiýewiň «Istärin» türkmen filminiň görkezilişi bolar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok