2025-nji ýylda Medeniýet hepdeligi Ahal welaýatynda geçiriler

Geljek ýyl Türkmenistanda Medeniýet hepdeligini 22-27-nji iýun aralygynda Ahal welaýatynda geçirmek bellenildi. Bu baradaky Karara 5-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Karary bilen, Medeniýet hepdeligini geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Belläp geçsek, şu ýyl Türkmenistanda Medeniýet hepdeligi ilkinji gezek Arkadag şäherinde guraldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok