«Kämil bilim» okuw merkezi absurdizme bagyşlanan döredijilik duşuşygyny geçirdi

Ýaňy ýakynda«Kämil bilim» okuw merkeziniň kitap dükanynda Maksat Bäşimowyň çykyş etmeginde döredijilik duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň esasy temasy meşhur ýazyjy Frans Kafka, onuň ömür we döredijilik ýoluna, şeýle hem ýazyjynyň özüne mahsus absurdizm pelsepesine bagyşlandy.

Döredijilik duşuşygynyň dowamynda diňleýjiler sorag-jogap arkaly pikir alyşdylar.

Peristan Töräýewa,
Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok