Mekdep okuwçylarynyň taslama bäsleşigi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň "Altyn asyryň altyn zehinleri" bäsleşiginiň taslama ugry boýunça döwlet tapgyry Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde geçirildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok