“Ak kepderi – Aşgabat” Agasylap Rozyýew

Agasylap Rozyýewiň ýerine ýetirmeginde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap çykaran aýdymymyzy size hödürleýäris.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok