Elli öňderabyjy ýaşlar sylaglandyryldy

Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde geçirilýän Türkmenistanyň Magtymguly Ýaşlar guramasynyň VIII Gurultaýynyň gün tertibiniň çäklerinde Türkmenistanyň ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hem-de Türkmenistanyň Syýasy partiýalarynda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän şeýle-de ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan öňdebaryjy ýaşlar ýörite baýraklar we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglandy.

Şeýle-de okaň:
Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy öz işine başlady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok