«Aşgabat»-da agyr atletika boýunça Aşgabadyň çempionaty geçirilýär

11-nji aprelde Aşgabat sport toplumynda erkekleriň we zenanlaryň arasynda şäher çempionaty geçiriler. Bu barada «Neýtralny Türkmenistan» gazeti habar berýär.

16-25-nji aprelde Özbegistanyň paýtagty Daşkentde agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu ýaryş türgenlere yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna ýollanma almaga mümkinçilik berer. Şäher ýaryşy öňdebaryjy agyr atletikaçylaryň halkara ýaryşlaryna näderejede taýýardygyny görkezer.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynda Olimpiýa oýunlary üçin on türgen — Ýulduz Jumabaýewa, Kristina Şermetowa, Aýsoltan Toýçiýewa, Gülnabat Kadyrowa, Polina Gureýewa, Rejepbaý Rejepow, Hojamuhammet Toýçyýew, Öwez Öwezow we Maksat Meredow ýaly türgenler bäsleşer.

Narbaý ÖZBEKOW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy

Şeýle-de okaň:
[wideo] Ýulduz Jumabaýewa agyr atletika boýunça dünýä çempiony
Ýulduz Jumabaýewa agyr atletika boýunça dünýä çempiony
RAÝDAŞLYK ÇEMPIONATYNDA TÜRKMEN AGYR ATLETIKAÇYSYNYŇ ÜSTÜNLIGI
Türkmen agyr atletikaçylar Olimpiýa saýlama ýaryşynda üstünlikli çykyş edýärler
Rejepbaý Rejepow — belli mekdebiň uçurymy
Türkmen türgen gyzyň üstünlikleri

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok