Ýagşymyradow ― Anderson tutluşygy yza süýşürildi

Döwletjan Ýagşymyradow bilen Kori Andersonyň arasyndaky tutluşyk 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 16-syna süýşürildi. Bu barada «Bellator» ligasynyň metbugat gullugy habar berýär.

Mundan öň bu tutluşygyň 9-njy aprelde boljakdygy habar berlipdi. Ýöne meýilnamalar üýtgedi. Indi tutluşyk «Bellator 257» ýaryşynyň çäginde geçiriler. Jübütler aprel aýynyň 16-syna ABŞ-nyň Ankaswilla şäherindäki «Mogehan Sun» arenasynda tutluşarlar.

Bu tutluşyga «Okko» onlaýn platformasy we «Matç TW» teleýaýlymy arkaly göni ýaýlymda tomaşa edip bolar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok