Döwletjan Ýagşymyradow Bellatoryň Gran Prizi ugrunda söweşer.

Döwletjan Ýagşymyradow Bellatoryň Gran Prizi ugrunda söweşer. Bu barada Orient.tm habar berýär.
Bellator guramasy koronawirus sebäpli ýaryşlary wagtlaýynça togtadypdy, ýöne aprel aýynda janköýerlere türkmen sportçysynyň hem ussatlygyny görkezjek köp gyzykly söweşleri garaşýar.
Bu kiçi ýaryşyň ýeňijisi bir million dollar gazanar. Bölümdäki iň oňat sekiz söweşiji baş baýrak ugrunda göreşerler, olaryň altysy UFC-de üstünlik gazanypdy.
Çärýek final jübütleriniň görnüşi:
9-njy aprel Bellator 256
Raýan Bader (ABŞ, 27-6) vs. Lýoto Machida (Braziliýa, 26-10)
Kori Anderson (ABŞ, 14-5) – Döwletjan Ýagşymyradow (Türkmenistan, 18-5-1)
17-nji aprel Bellator 257
Wadim Nemkow (Russiýa, 12-2) – Fil Dewis (ABŞ, 22-5)
Entoni Jonson (ABŞ, 22-6) vs. Ýoel Romero (Kuba, 13-5)
Ýarym final oýunlary iýul aýynda, final bolsa oktýabr aýynda geçiriler.
Döwletjan Ýagşymyradow professional karýerasynyň dowamynda 24 söweş alyp bardy, 18-si ýeňiş gazandy we bu ýeňişleriň 15-si çalt boldy. Nokaut bilen 11, 4 tabşyryk we kazylaryň karary bilen diňe 3 netijesi bar. Soňky söweşini 2019-njy ýylyň dekabrynda boldy we karar bilen rus Alekseý Butorini ýeňdi we ikinji gezek ACA çempiony diýen ady gorady. Döwletjanyň häzirki wagtda yzly-yzyna sekiz gezek ýeňiş gazanýandygyny bellemeli. Şu wagt türkmen söweşijisi Harkowyň (Ukraina) Alabaý klubynda türgenleşýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok