Harby gulluk borjy barada

Harby gulluk meseleleri boýunça raýatlardan gelýän soraglara Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby gullukçysy maýor Şöhrat Amanow jogap berýär.

 

Comments

No comments found.