Eýranyň täze prezidenti Masud Pezeşkian boldy

Eýranda geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň netijelerine görä, Masud Pezeşkian saýlawlarda 53,7 göterim ses alyp ýurduň 9-njy prezidenti boldy.

Umuman alanyňda, Pezeşkian 16 million 384 müň 403 ses almagy başardy.

Ýeri gelende belläp geçsek, Masud Pezeşkian Eýran Yslam Respublikasynyň öňki saglyk ministridir.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok