GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

24-nji maýda Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gurama agza ýurtlaryň wekiliýetleri geldiler.

Mejlise Azerbaýjanyň Premýer-ministriniň orunbasary Şahin Mustafaýew, Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenko, Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenow, Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparow, Russiýanyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin, Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamyrat Geldimyradow, Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary Jamşid Kuçkarow, Ermenistanyň GDA-nyň ýanyndaky hemişelik wekili, ilçi Razmik Humarýan we GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew gatnaşdy.

Mejlisiň dowamynda sport, medeni-ynsanperwer, energetika we ulag ulgamyndaky ýakyn özara gatnaşyklar we hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça pikir alşyldy.

Humaý DURDYÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok