Ilkinji türkmen emeli hemrasynyň uçurylanyna 9 ýyl doldy

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, “TurkmenAlem52.0E”, “Thales Alenia Space” kompaniýasy tarapyndan öndürülen we “SpaceX” kompaniýasy tarapyndan älem giňişligine çykarylan ilkinji türkmen aragatnaşyk hemrasydyr.

2015-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ-nyň Kanaweral burnyndaky kosmodromdan uçuryldy. Hemra geostasionar orbitada ýerleşýär we signaly bilen Ýewropanyň, Aziýanyň we Ýakyn Gündogaryň köp bölegini öz içine alýar. Arkadagly Serdarymyzyň ýol-ýörelgesinden ugur alyp, 9 ýyl bäri “TürkmenÄlem52.0E” aragatnaşyk hemrasy arkaly, “Türkmen Hemrasy” ÝGPJ-i ýokary hilli hemra aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek işlerini üstünlikli amala aşyrýar.

Ýurdymyzyň çäklerinde işleýän daşary ýurt kompaniýalary, ýerli edara kärhanalary we dünýäniň birnaçe ýurtlarynda hemra aragatnaşygynda işleýän daşary ýurt kompaniýalary, “TürkmenÄlem52.0E” Milli emeli aragatnaşyk hemrasynyň ýerine ýetirýän hyzmatlaryndan we mümkinçiliklerinde peýdalanyp gelýärler.

Eýýäm 9 ýyldan bäri, bar bolan 13 sany milli türkmen tele we radio ýaýlymlary bilen bir hatarda “TurkmenAlem52.0E” emeli hemramyzda 260-dan gowrak pars, puştu, dari, kurd, türk, rus we özbek dillerinde dürli mowzukdaky tele we radio kanallar ýaýlyma berilýär.

Täzegül HOJAÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok