Lebap welaýatynyň Hojambaz we Çärjew etraplarynyň häkimi täzelendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

ERKAÝEW M.Ö. hakynda

Erkaýew Murat Öwlýakulowiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 9-njy fewraly.


Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

E.Ý.AÇYLOW hakynda

Erkin Ýaňybaýewiç Açylowy Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 9-njy fewraly.


Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

ROZYÝEW A.J. hakynda

Rozyýew Atajan Joraýewiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 9-njy fewraly.


Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

A.K.SEÝIDOW hakynda

Astanogly Kullyýewiç Seýidowy Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 9-njy fewraly.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok