Aşgabatda Taekwondo boýunça sport ýaryşy üstünlikli geçirildi

Ýaňy ýakynda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda sportuň Taekwondo görnüşi boyunça Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Bu sport ýaryşyna 200-den gowrak türgenler gatnaşdy.

Ýaryşda Mary welaýatynyň ýygyndy topary toparlaýyn 1-nji orna mynasyp boldy. Kaýum Annadurdyýewiň taýýarlan türgenlerinden Gylyçnyýazow Nurmuhammet, Kakalyýew Ýeňiş, Kaýumberdiýewa Züleýha 1-nji orna mynasyp boldular.

Kaýum ANNADURDYÝEW,
Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebiniň mugallymy
.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok