ÜNS BERIŇ! – «Jemgyýetçilik kabul edişligi»

2023-nji ýylyň 10-njy we 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Adalat  ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, ýagny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 09:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-19-20; 39-19-21.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok