Türkmenistanda Ýaşlar kärhanalary üçin salgyt 50 göterime çenli azaldyldy!

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizildi. Ýagny şoňa görä, Ýaşlar kärhanalary üçin, salgydyň bellenen möçberi işiniň birinji salgyt ýylynda — 50 göterim, ikinji we üçünji salgyt ýyllarynda 25 göterim azaldylýar – diýlip bellenilýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok