Hytaýda koronawirus epidemiýasynyň täze tolkuny!!!

Hytaýda koronawirusyň «Omicron» ştammynyň «XBB» görnüşi sebäpli ýüze çykan epidemiýa bilen baglanyşykly täze waka sany köpelýär! Hünärmenler waka sanynyň 11 million adama ýetjekdigini çak edýär.

Merkezi Londonda ýerleşýän saglyk maglumatlar hyzmatlary we seljeriş kompaniýasy bolan «Airfinity» tarapyndan neşir edilen derňewde epidemiýanyň jemi 112 million adama täsir etjekdigi mälim edilýär.

«Airfinity» kompaniýasy – koronawirusyň «Omicron» ştammynyň «XBB» görnüşi bilen çynlakaý göreş alnyp barylmasa adam pidasynyň 629 müňe ýetjekdigini duýdurýar.

Hytaý epidemiýa garşy göreş we öňüni alyş çärelerinden ýüz öwrüp, wirus bilen baglanyşykly täze strategiýasyny kabul edensoň birnäçe öňüni alyş çärelerini ýatyrdy. Şeýle-de bolsa hünärmenler wirusa garşy edilen sanjymlaryň netije görkezýändigini mälim edýärler.

Çeşme.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok