Uçurym okuwçylar haýsy temalardan düzme ýazdylar?!

Türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça döwlet synagyna taýýarlykly gelen okuwçylara teleýaýlymyň üsti bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanylan temalar hödürlenildi.

Okuwçylar «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly – täze menzilleriň gözbaşy», «Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynda ylym-bilime goýulýan sarpa» hem-de «Döwletmämmet Azadynyň «Wagzy-azat» eserinde perzent terbiýesi» mowzuklar boýunça düzme ýazdylar.

Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde gutardyş synaglary dowam edýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok