Delini görmedik yssy basdy

Bu hepdede Hindistana adatdan daşary yssy howa aralaşdy. Delide we ýurduň demirgazygynda howa yssy, 43-46 gradusa ýetdi. Metereologlaryň maglumatlaryna görä, golaý wagtda howa salkynlyk aralaşar. Ornuna ýagyşdyr güýçli şemal geler. Soň howa birdenkä sowar. Hindistanda bu ýyl yssy howa adaty ýagyş möwsüminden soň geldi, ýagynlar özi bilen harasatlardyr sowuk howa getirdi, şeýle-de tomsuň düşmegini yza tesdirdi.

Döwlet ÖWEZGELDIÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

                                                   

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok