Aşgabat şäheri boýunça 9 müň 876 sany uçurym umumybilim edaralaryny tamamlaýar!

Mälim bolşy ýaly şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary geçirilýär. Mekdep durmuşy bilen hoşlaşyp, durmuş mekdebine gadam basýan okuwçylaryň, uçurym ýaşlaryň hakydalarynda ebedilik möhürlenjek baýramçylyk dabaralary tutuş ýurdumyz boýunça ýokary ruhubelentlige beslenýär.

Şu ýyl paýtagtymyz boýunça 2022-2023-nji okuw ýylynda 9 müň 876 sany uçurym umumybilim edaralaryny tamamlaýar. Ýaşlaryň Ahal welaýaty boýunça 10 müň 271-si, Balkan welaýaty boýunça 7 müň 132-si, Daşoguz welaýaty boýunça 17 müň 342-si, Lebap welaýaty boýunça 19 müň 295-si, Mary welaýaty boýunça 17 müň 966-sy orta mekdepleriň uçurymlary bolar.

Redaksiýamyzyň döredijilik topary uçurymlara orta mekdebi üstünlikli tamamlamaklary bilen mähirli gutlaýar we berk jan saglyk, uzak ömür, ak ýol arzuw edýär!

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok