Käbede ilkinji agzaçar (iftar)

Remezan aýynyň başlamagy bilen Saud Arabystandaky mukaddes Käbede ilkinji agzaçar sadakasy boldy. Müňlerçe musulman adamlar Mekgedäki Al-Haram metjidinde agyzlaryny açmak üçin bir saçaga jem boldular.

Köp adamly iftar saçagynda musulmanlar hurma bilen agyzlaryny açanlaryndan soň tarawa namazy okaldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok