«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi geçiriler!

Döwletimizde ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda halkara derejede ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we maglumat-tehnologiki işläp taýýarlamalarynyň giňden ornaşdyrylmagyny üpjün etmek, ylymda halypa-şägirtlik ýörelgelerini rowaçlandyrmak, innowasiýa tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan, başarjaň hünärmenleri taýýarlamakda ýokary netijeleri gazanmak maksady bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýändigini yglan edýär.

Halkara bäsleşigi 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry aralygynda Bäsleşigiň Düzgünnamasynda görkezilen ugurlara laýyklykda 2 (iki) tapgyrda geçirilýär.

Halkara bäsleşigine hödürlenýän ylmy-barlag işleri 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 1-nji maýyna çenli aralykda kabul edilýär.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok