Rejepmämmet Bäbişow halkara WMTC halkara matematika bäsleşiginde altyn medal gazandy

Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 7-nji synp okuwçysy Rejepmämmet Bäbişow “World Mathematics Team Championship 2022” atly internet halkara matematika bäsleşigine altyn medala mynasyp bolandy.

ABŞ-da geçirilen “World Mathematics Team Championship 2022” atly internet halkara matematika bäsleşigine 17 döwletden ýüzlerçe zehinli okuwçylar gatnaşdy. 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 28-ne geçirilen olimpiadanyň netijeleri ýaňy ýakynda mälim edildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok