Aşgabatly okuwçylar WYBO olimpiadasynda 2 altyn, 1 kümüş medal gazandy

Indoneziýa döwletinde 2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda internet arkaly geçirilen “World Young Biologist Olympiad 2022” (WYBO) atly bäsleşigiň netijeleri mälim edildi.

Bu bäsleşikde Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Selbi Orazgeldiýewa we 11-nji synp okuwçysy Aknur Garlyýewa altyn medallara, 9-nji synp okuwçysy Mähriban Şöhradowa kümüş medalyna mynasyp boldy.

“World Young Biologist Olympiad 2022” halkara ýaş biologlar olimpiadasynda Azerbeýjan, Polşa, Bolgariýa, Hindistan, Malaziýa, Gyrgyzystan, Meksika, BAE ýaly 20 döwletden ýüzlerçe okuwçynyň gatnaşmagynda geçirildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok