Messi – Kataryň milli eginbaşyny geýip Kubogy galdyrdy!

Messi-niň Dünýä çempionatynyň Kubogyny götermezden ozal Kataryň milli eginbaşyny geýdi. Iň soňky Dünýä çempionatyna gatnaşýan Lionel Messi Kataryň milli eginbaşynda Dünýä çempionatynyň Kubogyny asmana göterdi.

Messi-niň Argentinanyň milli geýimini geýmän, Kataryň milli eginbaşynda Dünýä çempionatynyň Kubogyny götermegi bolsa dünýä metbugatynda jedelli meselelere sebäp boldy.

Belläp geçsek, Argentina bilen Fransiýanyň arasyndaky jemleýji oýun «2-2», goşmaça berlen wagt bilen bolsa «3-3» boldy. Oýnuň soňunda jerime urgusy bilen «4-2» görkeziji bilen ýeňiji bolan Argentina 1978-nji we 1986-njy ýyldan soň üçünji gezek kuboga eýe bolmagy başardy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok