Emmanuel Makron – Kylian Mbappe teselli berdi

Katarda geçirilen 2022-nji ýyldaky FIFA dünýä çempionaty tamamlandy.

Argentina bilen Fransiýanyň arasyndaky jemleýji oýun «2-2», goşmaça berlen wagt bilen bolsa «3-3» boldy. Oýnuň soňunda jerime urgusy bilen «4-2» görkeziji bilen ýeňiji bolan Argentina 1978-nji we 1986-njy ýyldan soň üçünji gezek kuboga eýe bolmagy başardy.

Dünýä çempionatynda jemleýji oýunda utulan fransuzlar we Fransiýanyň milli ýygyndy topary örän gynandy. Fransiýanyň ýyldyz futbolçusy Kylian Mbappe, oýundan soň gözýaşlaryny saklap bilmedi. Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron meşhur oýunçynyň ýanyna baryp teselli berdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok