Türkmen türgenleri Polşada geçiriljek karate boýunça Dünýä çempionatyna gatnaşar

Türkmenistanyň adaty karate Milli federasiýasynyň ýaş türgeleriniň gatnaşmagynda şu ýylyň dekabr aýynyň  8 – 11 aralygynda Polşa respublikasynyň Lüblin  şäherinde geçiriljek Dünýä çempoinatyna we ýetginjek ýaşdaky çagalaryň arasynda  Dünýä kubagyna gatnaşýarlar. Hangeldi Hojaýewiň düýbüni tutan Karateniň Milli federasiyasy halkara ýaryşlara işjeň gatnaşýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok