Talyplaryň arasyndaky Kompýuter grafika olimpiýadasynyň netijeleri mälim edildi

Türkmen döwlet binägärçilik-gurluşyk institutynda sanly ulgam arkaly kompýuter grafika derslerinden geçirilen internet olimpiadasynyň netijeleri mälim edildi.

Olimpiada ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar. Bäsleşigiň netijesinde kompýuter grafika dersinden bolsa 6 talyp I orna, 11 talyp II orna, 18 talyp III orna mynasyp boldular. Talyplar diplom hatlary we baýraklar bilen sylaglanyldy.

Kompýuter grafikasy dersi boýunça olimpiadanyň netijeleri:

T/bAdy familiýasyÝokary okuw mekdebiniň adyOrun
1Nyýazow BaýrammämmetTürkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyI
2Gurbanow BatyrTürkmenistanyň Döwlet energetika institutyI
3Hümmedow HangeldiTürkmen oba hojalyk institutyI
4Porsyýew GadyrS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiI
5Rahimbaýew IhlosTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyI
6Gurbangeldiýew ŞöhratÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiI
T/bAdy familiýasyÝokary okuw mekdebiniň adyOrun
7Hudaýnazarowa OgulgerekTürkmenistanyň Döwlet energetika institutyII
8Berdigulyýew PygamberdurdyTürkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyII
9Dawletow RahimbaýTürkmen oba hojalyk institutyII
10Şamyradow MerdanÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiII
11Öwezmyradowa GyzylgülTürkmen oba hojalyk institutyII
12Babaýew MergenS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiII
13Amangeldiýew SeýranTürkmenistanyň Döwlet energetika institutyII
14Sähedowa AýgülS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiII
15Hojaýewa AýgülTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyII
16Dygyýew BegliTürkmenistanyň Goranmak ministirliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby InstitutyII
17Muhammetmyradow MerdanTürkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyII
T/bAdy familiýasyÝokary okuw mekdebiniň adyOrun
18Jumaýewa GülnarÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiIII
30Ereşow BahtiýarTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyIII
19Fahriddinow SuhrabÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiIII
20Gurbangeldiýew JumageldiTürkmenistanyň Döwlet energetika institutyIII
27Kerwenmuhammedow AhmetmuhammetS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiIII
21Jumakulyýewa ŞähriTürkmenistanyň Döwlet energetika institutyIII
22Suwhanow DidarTürkmen oba hojalyk institutyIII
25Annanyýazow BahaweddinTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyIII
23Aşyrow WepaTürkmen oba hojalyk institutyIII
24Esenow ParahatTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyIII
34Ýakubow SähetTürkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyIII
26Abdyllaýew ÇarydurdyS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiIII
28Abdullaýew AnnanyýazTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyIII
31M.AtaýewTürkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyIII
29Taganow AkmuhammetTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyIII
32Söýünowa BaýramsoltanHalkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiIII
33Jumabaýew AllanurTürkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyIII
35Toýlyýew MirasTürkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyIII

KAKAGELDI AKMYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok