Talyplaryň arasyndaky Himiýa olimpiýadasynyň netijeleri mälim edildi.

Türkmen döwlet binägärçilik-gurluşyk institutynda sanly ulgam arkaly himiýa dersinden geçirilen internet olimpiadasynyň netijeleri mälim edildi.

Olimpiada ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar. Bäsleşigiň netijesinde himiýa dersinden 7 talyp I orna, 12 talyp II orna, 19 talyp III orna mynasyp boldular. Talyplar diplom hatlary we baýraklar bilen sylaglanyldy.

Himiýa olimpiadasynyň netijeleri:

T/bFamiliýaAdyÝOMOrun
1BegençmuhammedowNyýazmuhammetTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyI
2DaşgynowMyratTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyI
3ŞatlykowRozybaýS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiI
4NurjanowNurullaTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyI
5AsgarowMeýlisTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyI
6GüljanowaMährijemalSeýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyI
7WeliýewaOguljerenS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiI

T/bFamiliýaAdyÝOMOrun
8DurdyýewHalnazarTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyII
9AtaýewaEnejanHalkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiII
10MyradowSerdarSeýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyII
11PirowRahymTürkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyII
12AzimbaýewRahmetbaýTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyII
13BabaýewAhunjanTürkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyII
14BerdiýewBegençMagtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetiII
15KemalowNowmandurdyTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyII
16RehimkulyýewaMähriS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiII
17OzzyýewWepaTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyII
18SeýidowaMedineTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyII
19RazykowaGülruhHalkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiII

T/bFamiliýaAdyÝOMOrun
20NurşaýewaSenemHalkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiIII
21HojamämmedowMekanTürkmen döwlet energetika institutyIII
22GeldiýewBegmyratTürkmen oba hojalyk institutyIII
23NazarowŞatlykTürkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyIII
24ÝazmyradowaDursunHalkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiIII
25ŞalikowaAltynTürkmen döwlet energetika institutyIII
26AkmyradowNedirTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyIII
27ArtykgulyýewDidarTürkmen döwlet energetika institutyIII
28GadamowNurmyratMyrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiIII
29ÇaryýewAtaÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiIII
30BabanazarowaJerenSeýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyIII
31BahtyýarowAzimÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiIII
32AgamyradowAzatTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyIII
33HemraýewaMamajanÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiIII
34NurýagdyýewaGülälekMagtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetiIII
35NurmuhammedowAbdykerimÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiIII
36ÇaryýewaŞemşatS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiIII
37AllaberdiýewaOgulşirinTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyIII
38DaniýarowŞahnurMagtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetiIII

KAKAGELDI AKMYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok