Şu gün Belarus Respublikasyna adaty gatnawlar başlaýar

Şu günden başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy her hepdäniň şenbe güni «Aşgabat – Minsk – Türkmenabat» ugry boýunça adaty gatnawlary ýerine ýetirip başlar. Şeýle hem Belarussiýanyň «Belawia» awiakompaniýasy hem «Minsk – Türkmenbaşy – Minsk» ugry boýunça uçar gatnawlaryny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Uçuşlar paýtagtymyz Aşgabatdan Minskä sagat 10:35-de uçup, 15:35-de gonar. Minskden Türkmenabada bolsa 17:35-de uçup, 22:35-de gonar.

Belläp geçsek, häzirki wagtda «Türkmenistan» awiakompaniýasy Moskwa (RF), Kazana (Tatarstan, RF), Maýn boýundaky Frankfurta (Germaniýa) we Dubaýa (BAE) yzygiderli gatnawlary hem amala aşyrýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok