Iş gerekmi ýa-da işgär? Gel, onda işem bar, işgärem!

10-njy oktýabrda irden sagat 09:00-dan 12:00-a çenli, Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde ilata boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýär. Çärä paýtagtymyzyň çäginde ýerleşýän döwlet edara-kärhanalarynyň, hususy düzümleriň dolandyryş wekilleri gatnaşyp biler.

Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň geçirilýän ýeri: Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasy;

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok