Aşgabatda ýoga boýunça ussatlyk sapaklary geçiriler

Paýtagtymyzda ýerleşýän «Bagtyýarlyk» sport toplumynda ýerleşýän Ýoga we adaty lukmançylyk merkezinde ýoga boýunça ussatlyk sapaklary geçiriler.

Ýoga sapaklary duşenbe — anna günleri sagat 07:00 — 08:00; 08:00 — 09:00; 09:00 — 10:00; 18:00 — 19:00; 19:00 — 20:00 aralygynda guralar. Geçiriljek ýoga sapaklarynda Hindistandan gelen ýoga mugallymy gatnaşyjylara tälim berer.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok