Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa iş sapary başlady

25-nji sentýabrda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ýaponiýa ugrady.

Iş saparyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow, ýurduň Premýer-ministri, parlamentiniň wekilleri, käbir öňdebaryjy ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer şeýle-de Ýaponiýada döwlet derejesinde geçiriljek matam çäresine gatnaşar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok