Ýaýdan nyşana ok atmak sporty boýunça Aşgabat çempionatynyň ýeňijileri sylaglandy

Golaýda Türkmenistanyň Milli Ýaý atyjylyk federasiýasynyň merkezinde 18-metr aralyga Klassiki we Tegekli ýaýlardan nyşana ok atmak sporty boýunça Aşgabat şäheriniň çempionatynyň sylaglandyryş dabarasy geçirildi.

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlarsyýasaty Baş müdirligi taraňyndan 2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 10-11-ne geçirilen ýaryşa müdirligiň sport mekdebiniň  türgenleri we Türkmenistanyň Milli Ýaý atyjylyk federasiýasynyň türgenleri gatnaşdy.

Ýaryşda 1,2,3-nji orunlary eýelän türgenler Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hormat hatlary we Türkmenistanyň Milli Ýaý atyjylyk federasiýasynyň medallary bilen sylaglandy.

Ýaryşlaryň eminligini we guramaçylygyny Sahedow Wepa, Çemarin Aleksandr we Mamedow Şöhrat alyp bardy.

Aşgabat şäheriniň çempionatyna 2009-njy ýylda doglan we kiçi ýaşly oglan türgenlariň arasynda 60 sany oky 18-metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Dosow Alymuhammet  1 ýer
 • Abalyýew Kadyr               2 ýer    
 • Myradow Omar               3 ýer

Aşgabat şäheriniň çempionatyna  2001-nji ýylda doglan we uly ýaşly erkek türgenleriň arasynda 60 sany oky 18 metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri         

 • Gullaşow Agajan              1 ýer
 • Jumakuliýew Şöhrat       2 ýer
 • Jumaýew Jorakuly          3 ýer

Aşgabat şäheriniň çempionatyna  2001-nji ýylda doglan we uly ýaşly zenan türgenleriň arasynda 60 sany oky 18 metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri         

 • Kakyşowa Ogulsuraý      1 ýer    
 • Gataulina Oksana            2 ýer    
 • Izbasarowa Jemal            3 ýer    

Aşgabat şäheriniň çempionatyna 2002-2004-nji ýylda doglan türgenleriň arasynda 60 sany oky 18-metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Abbasowa Kowsär          1 ýer    
 • Garahanow Daýanç        2 ýer    
 • Rozymyradowa Jemal   3 ýer

Aşgabat şäheriniň çempionatyna 2005-2006-nji ýylda doglan türgenleriň arasynda 60 sany oky 18-metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Ýazmedow Myrat            1 ýer    
 • Wernus Ýewgeniý           2 ýer    
 • Abbasowa Maede          3 ýer    

Aşgabat şäheriniň çempionatyna 2007-2008-nji ýylda doglan oglan türgenleriň arasynda 60 sany oky 18-metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Sahedow Ezizmuhammet            1 ýer
 • Nurullaýew Emir                              2 ýer
 • Kurbanow Selim                              3 ýer

Aşgabat şäheriniň çempionatyna 2007-2008-nji ýylda doglan gyz türgenleriň arasynda 60 sany oky 18-metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Çernobaý Ýuliýa               1 ýer    
 • Çörekliýewa Ýana            2 ýer    
 • Çaryýewa Akjemal          3 ýer                                   

Aşgabat şäheriniň çempionatyna 2009-njy ýylda doglan we kiçi ýaşly gyz türgenlariň arasynda 60 sany oky 18-metr aralyga Klassiki ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Ahmedowa Mähri                           1 ýer
 • Reimowa Enaýy                               2 ýer
 • Abbasowa Mohadesse                 3 ýer    

Aşgabat şäheriniň çempionatyna  ýekeleýin görnüşinde  18-metr aralyga  60 sany oky Tegekli ýaýdan nyşana ok atmak boýunça ýeňijileri

 • Agiýarow Georgiý                           1 ýer    
 • Babaýewa Şirin                                2 ýer    
 • Hudaýberdiýew Gurbangeldi     3 ýer

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok