“Hemdem” haly önümleri “eBay” platformasyna goşuldy

“Hemdem” haryt nyşanly türkmen haly önümleri we el işleri “eBay” meşhur onlaýn söwda platformasynda satuwa goşuldy. Bu barada Biznes Türkmenistan habar berýär.

Telekeçi Arslan Hudaýberdiýew häzirki wagtda “eBay” onlaýn söwda platformasynda “Hemdem” haly önümçilik birleşigi tarapyndan öndürilýän dürli ölçegdäki halylar, halydan dokalan ýan torbalar, kilimler, namazlyklar we diwarlyk bezeg halylary ýerleşdirilendigini aýtdy.

Şeýle-de “Hemdem” haly dükany Aşgabat şäherinde Oguzkent oteliniň dükanlar bölüminde ýerleşýär. Dükan sagat 10:00 – 20:00 aralygynda müşderilerine hyzmat berýär.

“Hemdem” haly önümleriniň “eBay” platformasynda ýerleşdirilen käbir önümleri aşakda berlen sepler arkaly görüp bilersiňiz:

Önüm 1
Önüm 2
Önüm 3
Önüm 4
Önüm 5
Önüm 6
Önüm 7
Önüm 8
Önüm 9

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok