Türkmen türgenleri ýokary netije görkezdiler

Gazagystanyň Oş şäherinde geçirilen Alyş göreşi boýunça Aziýa çempionatynda 15 medal gazanyp ýokary netije görkezdiler. Bu barada «Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär.

Eýrandan, Hindistandan, Ýaponiýadan, Mongoliýadan, Türkmenistandan, Özbegistandan, Gazagystandan we Gyrgyzystandan 270 sany türgen milli gyrgyz göreşiniň nusgawy we erkin usullary boýunça ýaryşda 24 toplum baýrak ugrunda özära bäsleşdiler. Bäsleşikleriň deslapky tapgyrynda Alyşyň nusgawy usulynda guşak göreşinde ildeşlerimiz 8 medal gazandylar. Jemleýji tapgyrda bolsa 7 sany medal ýagny, dört altyn, bir kümüş, iki bürünç medaly eýeläp jemi 15 sany medal gazandylar.

Netijede:

  • Rozymyrat Medow (80 kg agrama çenli)
  • Arslan Hojamberdiýew (90 kg çenli)
  • Daýanç Guwanjow (70 kg çenli)
  • Nurmuhammet Baýdogdyýew (100 kg ýokary)
  • Jemal Öwlüýägulyýewa (70 kg çenli),
  • Maral Gajykowa (60 kg çenli)
  • Nazilýa Joraýewa (75 kg çenli)

Ýokarda ady agzalan türgenler baýrakly orunlara mynasyp bolup medal gazanmagy başardylar. Olardan birnäçesi bolsa degişlilikde iki sany medalyň eýesi boldular.

Harby gullukçylar Rozymyrat Medowy we Arslan Hojamberdiýewi, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary Daýanç Guwanjowy, Nurmuhammet Baýdogdyýewi we Jemal Öwlüýägulyýewany, Guşak göreşi federasiýasynyň türgeni Maral Gajykowa we sport okuw jaýynyň talyby Nazilýa Joraýewany biz hem tüýs ýürekden gutlaýarys.

Ýazberdi AKYMMAÝEW,

Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok