“Robotehnika” bäsleşigiň netijeleri

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebinde “Robotehnika” şüweleňiniň çäklerinde geçirilen robot tehnologiýalary bäsleginiň netijeleri yglan edildi. Bäsleşige Aşgabat şäherinde umumybilim berýän orta mekdepleriň 16-sy gatnaşdy.

“RACE”  atly Robot bäsleşigiň netijesi:

 1. Bäşimow Dawut-Aşgabat şäheriniň 129-njy orta mekdebiniň 8-nji synp okuwçysy – I ýer
 2. Baýramow Polat – ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy- II ýer
 3. Hudaýberdiýew Jelaleddin- Aşgabat şäheriniň 49-njy orta mekdebi 8-synp okuwçysy-III ýer

“MARS ROVER  atly Robot bäsleşigiň netijesi

 1. Eýeberdiýew Hojamyrat-ýöriteleşdirilen 87-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy-I ýer
 2. Öwezow Pirguly – ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy – II ýer
 3. Mawyjaýewa Gülnara-Aşgabat şäheriniň 135-nji orta mekdebiniň 11-synp okuwçysy-III ýer

“AUTO SUMO”  atly Robot bäsleşigiň netijesi

 1. Poladow Arslan – ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy – I ýer
 2. Saryýew Ahmet – Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçysy – II ýer

“LINE FOLLOVER”  atly Robot bäsleşigiň netijesi

 1. Ataýew Rahatgeldi-ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy – I ýer
 2. Hotçyýew Arslan-ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy – II ýer
 3. Poladow Arslan-ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy – III ýer

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok